Xem lại lịch sử hoạt động của trương mục Facebook (Like, kết giao..)

Facebook là nơi giao lưu, gặp gỡ, kết giao làm quen…. với nhiều đứa ở nhiều vùng miền khác nhau và ở nhiều đất nước khác nhau trên thế giới. Vậy có bao giờ bạn để ý đến việc Fb-egy đã trở nên bạn bè với những ai trên mạng xã hội lớn nhất hành …

The post Xem lại lịch sử hoạt động của trương mục Facebook (Like, kết giao..) appeared first on Kiên Nguyễn Blog Blog chia sẻ tri thức .

Bài viết:

Facebook-egy: Xem lại lịch sử hoạt động của trương mục Facebook (Like, kết giao..)

– Viết ngày 10 July 2018 | 3:11 am

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here