Webspam là website như thế nào?

Trong thuật toán mới penguin sẽ đánh nặng vào các vấn đề spams trên các website. Vậy như thế nào được gọi là webspam?

Các nguyên tắc chất lượng bao gồm các hình thức phổ thông nhất của các hành vi lường đảo hoặc mánh lới, nhưng Google có thể phản ứng tiêu cực đối với thực hành sai lạc mà không được liệt kê ở đây (ví dụ như người dùng Gian lận bằng cách đăng ký lỗi chính tả trên các trang web nổi tiếng). Đó là một trong những kỹ thuật mà google cho là lường đảo, Google sẽ sử bạn. Webmaster họ phát huy ý thức của các nguyên tắc cơ bản sẽ cung cấp một trải nghiệm người dùng tốt hơn nhiều và sau đó thưởng thức xếp hạng tốt hơn so với những người dành nhiều thời kì của họ kiếm tìm các lỗ hổng mà họ có thể khai thác.

Nếu bạn tin rằng một trang web khác đang lạm dụng các nguyên tắc chất lượng của Google, xin vui lòng báo cáo rằng trang web tại https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport. Google ưu tiên phát triển các biện pháp mở rộng và tự động cho các vấn đề, vì vậy chúng tôi cố gắng để giảm thiểu thư rác tay-to-hand đương đầu. Các báo cáo thư rác mà chúng tôi nhận được được sử dụng để tạo ra khả năng mở rộng các thuật toán nhận biết và ngăn chặn nỗ lực của thư rác trong tương lai.

Nguyên tắc cơ bản cho một web tốt:

learning web development 1024x582 - Webspam là website như thế nào?

Làm cho các trang cốt yếu cho người sử dụng, chứ không phải cho công cụ kiếm tìm. Không lường đảo người dùng của bạn hoặc nội dung khác nhau hiện nay để công cụ kiếm tìm hơn bạn hiển thị cho người sử dụng, thường được gọi là “che đậy”.

Tránh các thủ thuật nhằm cải thiện thứ hạng công cụ kiếm tìm. Một nguyên tắc nhỏ là cho dù bạn sẽ cảm thấy thoải mái giảng giải những gì bạn đã làm với một trang web cạnh tranh với bạn. Một thử nghiệm hữu ích khác là để hỏi, “Điều này giúp người dùng của tôi? Tôi sẽ làm điều này nếu công cụ kiếm tìm đã không tồn tại?”

Không tham gia vào các chương trình kết liên được thiết kế để tăng thứ hạng trang web của bạn hoặc PageRank. Đặc biệt, tránh kết liên web để gửi thư rác hoặc “láng giềng tồi” trên web, như là của riêng xếp hạng của bạn có thể bị tác động xấu bởi các kết liên này.

Không sử dụng chương trình máy tính trái phép để gửi các trang, đánh giá bảng xếp hạng, vv Những chương trình này tiêu thụ tài nguyên máy tính và vi phạm các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Google không khuyến cáo việc sử dụng các SP như vàng WebPosition ™ gửi các truy vấn tự động hoặc chương trình

chỉ dẫn cụ thể:

1.Tránh văn bản ẩn hoặc kết liên ẩn.

2. Không sử dụng kỹ thuật che giấu hoặcchuyển hướng dấm dúi.

3. Không gửi các truy vấn tự động tới Google.

4. Không chuyên chở các trang với các từ khóa không liên quan.

5. Không tạo nhiều trang, tên miền phụ, hoặc tên miền với nội dung trùng lặp đáng kể.

6. Không tạo ra các trang web có hành vi hiểm nguy, chả hạn như lường đảo hoặc cài đặt virus, trojan, hay các phần mềm xấu khác.

7. Tránh các trang “ngõ” tạo ra chỉ dành cho công cụ kiếm tìm, hoặc kiểu “rập khuôn” cách tiếp cận khác chả hạn như các chương trình kết liên với nội dung ban sơ ít hoặc không có.

Nếu trang web của bạn tham gia vào một chương trình kết liên, hãy đảm bảo rằng trang web của bạn thêm giá trị. Cung cấp nội dung độc đáo và có liên quan cung cấp cho người dùng một lý do để lép thăm trang web của bạn đầu tiên.

Nếu bạn xác định rằng trang web của bạn không đáp ứng các nguyên tắc này, bạn có thể sửa đổi trang web của bạn để nó và sau đó gửi trang web của bạn để phê duyệt lại.

Sưu tầm

Bài viết:

Facebook-egy: Webspam là website như thế nào?

– Sinh ra 9 February 2019 | 5:31 am

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here