Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Nhóm nguồn số liệu đầu tiên cần nhấn mạnh ở đây là nguồn số liệu chính thống quốc gia. Ở Việt Nam, một số nguồn số liệu khá hữu ích bao gồm:

Nguồn số liệu quốc gia

1. Tổng cục Thống kê

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://www.gso.gov.vn/

Đây là nguồn quan yếu nhất cho Những nhà lăng xê FB tương lai sinh viên, ngoài các thông số kinh tế hàng tháng (chọn tháng trên dropdown menu có thể lấy được rất nhiều số liệu từ năm 2004) Những nhà lăng xê FB tương lai có thể xem số liệu năm trong mục “Số liệu thống kê” và số liệu của các cuộc điều tra kinh tế xã hội lớn (mục “Các cuộc điều tra”).

2. nhà băng quốc gia:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 1 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://www.sbv.gov.vn/

Ngoài những chỉ số chính sách tiền tệ cơ bản như các loại lãi suất chính sách và tỷ giá bình quân liên nhà băng (reference rate), mục “Thị trường tiền tệ” có các thống kê về VNBOR, hoạt động thị trường mở và đấu thầu trái khoán chính phủ. Một địa chỉ nữa cho Những nhà lăng xê FB tương lai quan hoài đến tài chính, tiền tệ là Bảo hiểm Tiền gửi Việt nam.

3. Bộ Tài chính:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 2 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: http://www.mof.gov.vn/

Mục “Ngân sách quốc gia” có thống kê về ngân sách, chi thu của VN, bên cạnh đó còn có thông tin về các dự án ODA và đặc biệt là Bản tin nợ nước ngoài rất hữu ích. Số liệu về ngân sách quốc gia cũng có thể tra cứu trên website của Chinh phủ.

4. Bộ cần lao Thương binh và Xã hội:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 3 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: http://www.molisa.gov.vn/

Mục Dữ liệu của bộ này có rất nhiều thông tin, cốt tử kết quả của các cuộc khảo sát xã hội, rất có ích cho những bạn quan hoài đến labor market và các vấn đề xã hội. phần đông dữ liệu được cung câp dưới dạng bảng Excel khá tiện dụng.

5. Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 4 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://www.mard.gov.vn/

mặc dầu một số trang trên website của bộ này bị lỗi và còn nhiều tài liệu không dùng Unicode, mục Thống kê – Dự báo có rất nhiều thông tin quan yếu. Tôi tìm thấy thống kê về khí tượng thủy văn của VN ở đây chứ không phải trên website của Bộ Tài nguyên Môi trường.

6. Bộ công thương nghiệp:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 5 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: http://www.moit.gov.vn/

Bộ công thương nghiệp là cơ quan của Chính phủ, thực hành chức năng quản lý quốc gia về công nghiệp và thương nghiệp, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái hiện, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp tương trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu tay chân nghiệp, khuyến công; thương nghiệp trong nước; xuất nhập khẩu, thương nghiệp biên cương; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương nghiệp; thương nghiệp điện tử; dịch vụ thương nghiệp; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ lợi quyền người tiêu dùng, phòng vệ thương nghiệp; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý quốc gia của bộ.

Mục Thống kê của bộ này rất tốt, số liệu xuất nhập khẩu và vốn đầu tư khá chi tiết.

7. Các website tài chính, chứng khoán:

Webiste con FB: cophieu68.vn, cafef.vn, vietstock.vn,…

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 6 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

 

Nguồn số liệu quốc tế

Bên cạnh nguồn số liệu quốc gia, các nguồn số liệu của những tổ chức quốc tế cũng rất uy tín và có sự so sánh trong tổng thể toàn cầu:

1. IMF:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 7 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://www.imf.org/

Như đã nói bên trên, IMF có một số database rất quan yếu về kinh tế vĩ mô là WEO, IFS, DOTS, BOPS, GFS. bên cạnh đó trong chuyên mục Vietnam and the IMF cũng có rất nhiều thông tin từ các Staff Report và Statistical Appendixes do văn phòng IMF Vietnam công bố hàng năm. Trong chuyên mục này cũng có rất nhiều bài nghiên cứu quan yếu về VN của các chuyên gia IMF. Năm ngoái có một bài về Output gap của VN sử dụng Bayesian estimation những bạn quan tam về vấn đề này nên tham khảo. IMF website là nguồn số liệu tất cả sinh viên kinh tế bắt buộc phải biết.

2. WB:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 8 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://www.worldbank.org/

Số liệu của WB rất rộng và có các chuỗi số liệu theo quí. Đây cũng là nguồn số liệu bắt buộc cho sinh viên kinh tế.

3. ADB:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 9 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://www.adb.org/vi

Số liệu của tổ chức này rất tốt Chuyên mục Key Indicators có rất nhiều bảng Excel số liệu được Cập nhật hàng năm.

4. UNDP:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 10 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://www.undp.org/

Tổ chức này có một database quan yếu liên quan đến chỉ số Human Development Indicator được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu kinh tế.

5. UNCTADSTAT:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 11 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://unctadstat.unctad.org/EN/

Database của Unctad, một tổ chức thuộc UN tương tự như UNDP, chuyên về trade data. Số liệu ngoại thương ở database này (cho VN) tương đương như của Bộ công thương nghiệp và DOTS của IMF.

6. BIS:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 12 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://www.nordangliaeducation.com/

mặc dầu không có nhiều số liệu về VN, đây là địa chỉ quan yếu cho những bạn quan hoài đến số liệu banking and finance quốc tế.

7. OECD:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 13 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: http://www.oecd.org/

Database này cốt tử phục vụ cho các thành viên của OECD nhưng có rất nhiều chỉ số quốc tế (một số phải trả tiền).

8. FRED (của Fed St Louis):

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 14 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://fred.stlouisfed.org/

Trong số các website của các nhà băng trung ương, đây là database lớn nhất và uy tín nhất với gần như toàn bộ số liệu macro của Mỹ, có những chuỗi dài gần 100 năm. Database này cũng có số liệu của một số nước phát triển khác. bên cạnh đó Fed còn có một số data tại địa chỉ này và hồ hết các chi nhánh Fed khác cũng cung cấp dữ liệu (NY, Kansas, San Francisco, Chicago, Cleveland).

9. Pen World Table:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 15 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://fred.stlouisfed.org/

một nguồn số liệu về national account tính theo PPP cho gần như tất cả các nước. Đây là một database lâu đời và rất uy tín trong giới học thuật tuy nhiên số liệu Cập nhật chậm hơn so với nguồn WB và IMF.

10. The World Top Income Database:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 16 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://wid.world/

Số liệu về VN đang được thu thập.

11. Số liệu của Mỹ và một số của Úc, ECB, BoJ

12. Số liệu kinh tế xã hội quốc tế, có khá nhiều số liệu thú vị về VN.

13. UN Trade data:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 18 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://comtrade.un.org/

Số liệu thương nghiệp của các nước, đặc biệt là Comtrade databasedatabase cho từng mặt hàng

14. UN Economic Statistics:

nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn 17 - Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

Webiste con FB: https://unstats.un.org/

Số liệu kinh tế tổng hợp của các nước

Tâm Trần – Tổng hợp và edit

Đừng quên follow các kênh của auto thả tim để cập nhật các tri thức, bài viết về Digital Marketing mới nhất nhé

——————————

Liên hệ auto thả tim Software
Website: https://Facebook-egy.vn/
Group tri thức kinh doanh Online: https://www.facebook.com/groups/ATPSupport
Page: https://www.facebook.com/Facebook-egy.tools
Hotline: 0931 9999 11 – 0967 9999 11 – 1800 0096

Bài viết:

Facebook-egy: Top những nguồn số liệu quan yếu khi làm luận văn hay làm nghiên cứu kinh tế cho bạn

– Viết ngày 16 May 2019 | 5:07 am

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here