Cách thả biểu tượng cầu vồng trên Facebook

Cách thả biểu tượng cầu vồng mới được Facebook tích hợp để hưởng ứng tháng dành riêng cho cộng đồng LGBT. Bài viết chỉ dẫn Những nhà lăng xê FB tương lai cách để sử dụng biểu tượng cầu vồng trên Faceook.

Cách thả biểu tượng cầu vồng trên Facebook[email protected].

Sau đó bạn có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc mới này ở khắp nơi trên Facebook. Nào, hãy chào đón một tháng xuất hiện tràn ngập cầu vồng trên Facebook!

Chúc Những nhà lăng xê FB tương lai thành công!

Nguồn: tuong.me

Bài viết:

Facebook-egy: Cách thả biểu tượng cầu vồng trên Facebook

– Viết ngày 1 July 2017 | 5:35 pm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here