Học kế toán thực hành tổng hợp - Cộng đồng kế toán, Author at Học kế toán thực hành tổng hợp - Trang 3 trên 22

Cộng đồng kế toán

Các bước tra cứu kết quả hồ sơ hoàn thuế điện tử

Các bước tra cứu kết quả hồ sơ hoàn thuế điện tử. Bài viết hướng dẫn các tra cứu xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, kết...

Quy định về chi phí nghỉ mát mà kế toán cần biết

Quy định về chi phí nghỉ mát mà kế toán cần biết. Chi phí nghỉ mát cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ khi...

Các bước tra cứu hoàn thuế điện tử

Các bước tra cứu hoàn thuế điện tử. Sau khi nộp giấy đề nghị hoàn thuế, người nộp thuế cần phải tra cứu hồ sơ hoàn thuế...

Công tác phí của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Công tác phí của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không? Để các khoản công tác phí của giám đốc là hợp lý, thì doanh...

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ. Cách tính tiền lương làm thêm giờ và tiền lương làm thêm vào ban đêm đối với người...

Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Ngày 14/10/2016, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành Công văn 4027/BHXH-ST về...

Kiến thức cơ bản dùng trong Excel mà kế toán cần nhớ

Kiến thức cơ bản dùng trong Excel mà kế toán cần nhớ. Cách cài đặt các thông số hiển thị số trong Excel? Các thao tác về bảng tính...

Kế toán cần làm gì sau khi quyết toán thuế

Kế toán cần làm gì sau khi quyết toán thuế. Bài viết dưới đây chia sẽ 6 bước kế toán cần làm sau khi nộp quyết toán thuế nhằm...

Hướng dẫn các bước nộp giấy đề nghị hoàn thuế

Hướng dẫn các bước nộp giấy đề nghị hoàn thuế điện tử. Cho phép người nộp thuế (NNT) lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện...

Tải phần mềm HTKK 3.4.2

Tải phần mềm HTKK 3.4.2 mới nhất (nâng cấp ngày 07/04/2017). Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ về quyết toán thuế TNCN năm 2016, Tổng...