Học kế toán thực hành tổng hợp - Cộng đồng kế toán, Author at Học kế toán thực hành tổng hợp - Trang 2 trên 22

Cộng đồng kế toán

Download File Excel kế toán kho mới nhất

Download File Excel kế toán kho mới nhất.  Nhằm giúp các kế toán dễ dàng quản lý trong việc xuất – nhập hàng hóa, vật tư,…...

Download phần mềm HTKK 3.4.3

Download phần mềm HTKK 3.4.3 miễn phí. Ngày 05/05/2017 Tổng cục thuế đã thông báo về việc nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.4.3 (Phần mềm...

Tải Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã

Tải Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã. Ngày 28/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng...

Hỏi – Đáp về BHXH

Hỏi – Đáp về BHXH. Giám đốc có bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội không? Làm việc ở 2 nơi thì đóng bảo hiểm như thế...

Thông tư 37/2017/TT-BTC: sửa đổi quy định về hóa đơn 2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC: sửa đổi quy định về hóa đơn 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư...

Hướng dẫn về hóa đơn

Hướng dẫn về hóa đơn mới nhất 2017. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện đúng chính sách trong lĩnh...

Phụ cấp làm thêm ban đêm có tính vào thu nhập chịu thuế không?

Phụ cấp làm thêm ban đêm có tính vào thu nhập chịu thuế không? Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm...

Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử

Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử. Bài viết hướng dẫn chi tiết các bước cho người nộp thuế cách vào...

Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017

Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017. Theo đó trong tháng 5 này có những Thông tư, Quyết định mới quy định về...

Lịch nghỉ 30/4 & 01/5/2017 với cán bộ, công chức, người lao động

Căn cứ Điểm c, d Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 thì lịch nghỉ dịp Lễ Chiến thắng, Quốc tế Lao động năm...